ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกาศ...

-------------------------------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ชุด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกาศ...

-------------------------------------------------------------

 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตศรีสะเกษ
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกาศ...

-------------------------------------------------------------

 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมวอลเลย์บอล วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกาศ...

-------------------------------------------------------------

 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมตะกร้อ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกาศ...

 

 

 

Share

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found

ประชาสัมพันธ์

004.1009003005.11006007