Display # 
Title Author Hits
การประกวดราคา Written by Adminssk 434
ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง Written by Adminssk 558
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนจำนวน 1 ชุด Written by Adminssk 912
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Written by Adminssk 929
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Adminssk 1094
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Adminssk 979
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by Adminssk 1147
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 ชุด Written by Adminssk 952
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ Written by Adminssk 1039
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ Written by Adminssk 872

ประชาสัมพันธ์

004.1009003005.11006007