3

5

       ๑. แนวปฏิบัติที่ดีด้านผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

kM2

 

      เอกสารเพิ่มเติม : แนวปฏิบัติที่ดีด้านผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

 

 ดาวโหลดเอกสาร

                                                                                                                      KM66

 

แบบประเมินการใช้ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการการจัดการความรู้  เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา

 

 

4

 

 

 

 

Km1

 

 

เอกสารเพิ่มเติม : แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการเขียนขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ดาวโหลดเอกสาร

 

KM-66

 

 

แบบประเมินการใช้ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการการจัดการความรู้  เรื่อง  แนวทางการเขียนขอทุนการวิจัยงบประมาณภายนอก

Share

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found

ประชาสัมพันธ์

004.1009003005.11006007