แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

DV TNSU-1

 

ดาวน์โหลด PDF คลิก

Share

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found

ประชาสัมพันธ์

004.1009003005.11006007