แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนจำนวน 1 ชุด เขียนโดย Adminssk 767
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminssk 694
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Adminssk 945
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Adminssk 795
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Adminssk 971
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 ชุด เขียนโดย Adminssk 795
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ เขียนโดย Adminssk 822
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ เขียนโดย Adminssk 721
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์สนามกีฬา จำนวน 3,500 ที่นั่ง เขียนโดย Adminssk 1058